תקנון – TALADA
דלג לתוכן

משלוחים חינם עד הבית בהזמנה מעל 299 ₪

תנאי השימוש באתר טלאדה - TALADA 


שלום וברוכים הבאים לאתר טלאדה (TALADA) אשר כתובתו  talada.co.il ( להלן: " האתר").

באתר תוכלו למצוא מידע ולבצע רכישה של מוצרים שונים אותם אנו משווקים .


השימוש באתר, לרבות רכישות שיעשו באמצעותו , יעשו בכפוף לתנאים שיפורטו להלן. הנכם מתבקשים אפוא לקרוא אותם בקפידה.


התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.


.1 אודות החנות


1.1 חנות האינטרנט של טלאדה (TALADA) מציעה רכישת תכשיטים המותאמים אישית ללקוח באמצעות תמונה מוצפנת כחלק מהתכשיט (להלן: "המוצרים").


.2 אופן השימוש שלך באתר


.2.1 ביצוע פעולות באמצעות האתר (לרבות: רישום לאתר, הזמנת מוצרים, שינויים וביטולים, ביצוע תשלומים וכיו"ב). מותנה בהיותך בגיר (מעל גיל 18) וכן בהיותך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.


.2.2 אתה תהיה אחראי באופן מלא על כל פעולה שתבוצע באתר תחת הפרטים שיוזנו לגביך, לרבות תשלום בגין מוצרים שיירכשו או הפרת תנאי האתר או כל דין.


.2.3 אנו נהיה רשאים לחסום את הגישה לשירותים המסופקים באתר או חלקם במקרה של חשש לעבירה על הוראות הדין, בשל הפרת תנאי שימוש אלה או בשל הפרעה לפעילותו התקינה של האתר.


2.4. גילוי נאות- החברה אינה מחזיקה מלאי בארץ ועובדת ישירות עם ספקים נבחרים מחו"ל. בעת

הזמנה דרך האתר היא עוברת לביצוע ישירות לספק בחו"ל. על כן זמני האספקה נעים בין 7-15

ימים.


.3 תנאי הזמנת המוצרים והתשלום בגינם


.3.1 האתר כולל הצעות לרכישת מוצרים שונים (להלן: "ההצעות"), אשר תנאיהן יפורסמו בסמוך להן.


.3.2 ההצעות באתר עשויות להיות לזמן מוגבל, ואנו נהיה רשאים להפסיקן או לשנותן בכל עת, ללא הודעה מראש. מבלי לגרוע מן האמור, אנו נהיה רשאים לבטל רכישה שבוצעה, אם יתברר לנו כי נפלה טעות סופר או טעות חריגה אחרת בהצגת פרטי המוצר, לרבות המחיר או פרטים אחרים.


.3.3 המחירים, המבצעים, התנאים, וכל מידע המופיע באתר ובדפי המוצרים המוצגים באתר, תקפים לאותו מועד בלבד, ועשויים להשתנות מעת לעת .


.3.4 אנו מאפשרים את רכישת המוצרים באתר באמצעות כרטיסי אשראי, או שירותי התשלומים Bit.

הרכישה מתאפשרת בתשלום אחד.


.3.5 השלמת הליך רכישה מותנה באישור חברת התשלומים לביצוע העסקה, וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי בעת השלמת הליך הרכישה. למען הסר ספק, אין בחיובך משום קיבול הצעתך. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת התשלומים או במקרה שיתגלה כי המוצר אזל מן המלאי , נשלח אליך הודעה מתאימה וההזמנה תחשב כמבוטלת.


.3.6 האחריות לנכונות הפרטים אותם הנך מוסר בעת הרכישה חלה עליך בלבד. אנו רשאים על פי שיקול דעתנו, לבטל עסקה מכל סיבה שהיא, ובכלל זאת כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או בשל מילוי פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.


.3.7 עם השלמת ההזמנה נשלח אל כתובת הדוא"ל שלך הודעה המאשרת את ביצוע ההזמנה, בה יפורטו המוצרים שהזמנת ועלותם.


3.8 המוצרים הנמכרים באתר, פרטיהם מופיעים בדפי האתר השונים ו/או בדף המוצר בפרט ועוד

מוצרים נוספים שבעל האתר יחליט להציג בחנות המקוונת.


3.9. פרטי המפרט הטכני, תנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים יופיעו בדף המוצר AS IS כפי

שנמסרו על ידי הספק. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו

לרבות המחיר בכל עת (להלן: דף מוצר).


 3.9.1 כל המחירים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע״מ .


3.9.2 בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר- מוצר, כמות, צבע, העלאת תמונה הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: המוצר).


3.9.3 היה ולספק אין המוצר במלאי לאחר ההזמנה. לבעל האתר תהיה הזכות לבטל את העסקה.


 1. שינויים בתקנון

תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע”י מפעילת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.


.5 תנאי המשלוח


.5.1 המוצרים אותם אנו מציעים ניתנים לרכישה באמצעות משלוח לנקודת איסוף הקרובה לכתובת שתוגדר על ידך בעת ההזמנה או הזמנה עם שליח עד הבית בתוספת של 29 ש"ח

.

.5.2 אנו שומרים על זכותנו לעדכן את מחיר המשלוחים ותנאיהם מעת לעת.


.5.3 ככלל, ולמעט אם נרשם במפורש אחרת בתהליך ההזמנה, המוצרים יסופקו לנקודת האיסוף בתוך עד 15 ימי עבודה. אנו עושים את מרב המאמצים על מנת לספק את ההזמנה בתוך פרק זמן זה. על אף האמור, ייתכנו עיכובים במסירת המשלוח, לעיתים מסיבות שאינן בשליטתנו.


.5.4 במקרה בו לא יימסר המשלוח מסיבות התלויות בך, ויידרש משלוח נוסף, נהיה רשאים לחייבך בעלות השליחות הנוספת, אף אם המשלוח הראשון ניתן לך ללא עלות. 


5.5 החברה לא תישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג ו/או מושפע מכוח עליון

ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח ו/או כל סיבה אחרת


5.6  לחברה תישמר הזכות לספק את המוצר בחלוף הגורם המונע ו/או המעכב את האספקה כאמור.

כאשר ספירת מניין הימים לאספקת המוצר ימשכו מהמועד בו המניעה קטעה את ספירת הימים.

5.7 חברות שילוח מסרבות לעיתים לבצע שילוח לאזורים מסויימים, במצב המתואר יתואם אזור

שיהיה מקובל על שני הצדדים.


5.8 שירות השליחות ואזורי הכיסוי נתונים לשיקול דעת בעל האתר בלבד, והינו בתחומי מדינת

ישראל והכל באזורים מסויימים בלבד המוגדרים מעת לעת באתר לרבות אזורים מעבר לקו

הירוק ו/או כפרים ו/או שלדעת חברת השליחויות מהווה סיכון ביטחוני ו/או אזורים מרוחקים,

ישובים קטנים, קיבוצים, מושבים, יישובים קהילתיים קטנים, אזור רמת הגולן ,אילת, יישובי

הערבה ויישובים מעבר לקו הירוק. ביישובים אלה אין באפשרותנו להתחייב להגיע בכלל ו/או

בזמני האספקה שהוזכרו בתקנון זה. ו/או צד שלישי האחראי על השליחות (להלן: אזור

החלוקה). לבית העסק שמורה הזכות לשנות את אזורי החלוקה ללא הודעה מוקדמת מראש

ובכל עת.


5.9 במידה ויתברר לחברה לפי נהליה ומדיניותה כי לא ניתן לספק את הפריט לרוכש ולא ימצא

פתרון הולם אחר, רשאית החברה לבטל את העסקה בכל מועד עד לאספקת המוצר. בוטלה

העסקה, הלקוח יהיה זכאי לכספו חזרה באמצעות אמצעי התשלום אותו ביצע את ההזמנה

המקורית ו/או יבוטלו חיובי האשראי ו/או יתבצע זיכוי בגובה החיוב, יודגש כי הלקוח לא יהיה

זכאי לפיצוי כלשהו מכל סוג בשל ביטול העסקה.


5.9.1 על הלקוח ליידע את החברה באם הפריט לא התקבל בתקופת האספקה הנקובה באתר ו/או

בתקנון.


5.9.2  בזמן אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחות בעל כרטיס האשראי

בעת מסירת הפריט ו/או חתימתו כתנאי למסירת הפריט.


5.9.3 תנאי השילוח יבוצעו בהתאם למפורט בדף המוצר במידה ורשום מידע שונה מתקנון האתר.


5.9.4 מניין הימים יחל מרגע קבלת אישור הזמנה וביצוע התשלום בפועל במחשבי החברה כאמור. 1. ביטול עסקת הרכישה

6.1 המשתמש רשאי לבטל עסקה שביצע באתר ע"פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: חוק

הגנת הצרכ) ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת לשיקול דעת החברה

וכדין.


6.2  זיכוי כספי בתום יומיים ממועד קבלת המוצר בפועל על פי חוק.

החלפה ו/או ביטול עסקה תתאפשר תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר והוצאת החשבונית.


אפשרות החלפה תתאפשר כאשר המוצר יוחזר על חשבון הרוכש, לכתובת החנות המופיעה

באתר, כשהוא במצב חדש ו/או לא נפגם, לאחר בדיקה ואישור של בית העסק הרוכש יהיה

רשאי לקבל החלפה. הכל בתיאום החזרת המוצר בפרטי ההתקשרות המופיעים באתר ו/או

בתקנון זה ו/או לפי ההנחיות באתר.


6.3 תנאי הביטול הנזכרים לעיל לא יחולו על מוצרים ו/או פריטים אשר יוצרו בהתאם להוראות חוק

הגנת הצרכן שבס' 14(ג)ד-טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן. אלא אם בית העסק

לפנים משורת הדין יסכים לכך ובתנאיו, זאת במידה ויפורסמו מעת לעת באתר.


6.4 הביטול ייעשה באמצעות שליחת ווצאפ למספר ⁦050-2906748⁩ מייל לחברה ו/או כל דרך אחרת שבעל האתר ייראה לנכון ויפרסם באתר.


6.5 במקרה של ביטול הזמנה לפי הכללים הנ"ל, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם ועל פי הדין. דמי הביטול יחויבו לשיקול דעת בעל האתר.


6.6 ביטול ההזמנה כפוף כי הלקוח יחזיר את המוצר לבית העסק על חשבונו באריזתו המקורית,

שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול כשהוא במצב חדש ו/או ללא פגם, תקין וללא

שימוש כלל. ובכפוף להצגת חשבונית קנייה. הכל בהקשר לנסיבות של המוצר שנמכר.


6.7 התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן.


6.8 במידה וקיבלתם מוצר שהיה ניראה לכם שונה באתר עצמו במידותיו, בצבעו וכדומה, יש לפנות

לבית העסק באופן מסודר ובכתב תוך 14 יום כאמור. לבית העסק השיקול הדעת הבלעדי באם

לקבל את המוצר חזרה. עם זאת מומלץ לקרוא בתנאים הנוספים שבהמשך אודות המאמצים

שבית העסק משתדל לעשות בכדי לשקף את המוצרים באתר כהוויתם במציאות למרות

המגבלות הכרוכות בכך- צבע, פרופורציות ועוד.


6.9 במידה וקיבלתם מוצר שאתם חוששים שהוא פגום יש לפנות לבית העסק בכתב ולהעבירו לבית

העסק וזאת לצורך בדיקה, מוצר שיימצא פגום, יתקבל עליו זיכוי מלא ו/או יתאפשר לבית העסק

לתקנו אך לא תקום עילה לפיצויים.


 1. ביטול עסקה ע"י בעל האתר

7.1 במצב בו אזל המלאי של המוצר אצל הספק החיצוני וזאת לאחר ההזמנה כאמור, החברה תציע

מוצר חלופי ו/או החזר כספי. החברה לא תישא בנזקים של המזמין בנסיבות העניין ככל שייטען

כן כאמור. תקום לחברה הזכות לבטל את העסקה ולהשיב את הסכומים וזאת ללא פיצוי כלשהו

או תשלום בגין טענות הסתמכות כלשהן.


7.2 במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאית החברה לבטל את עסקת

הרכישה ע"פ שיקול דעתה.


7.3 כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, החברה תהיה רשאית לבטל את

העסקה.


7.4 הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע"פ הפרטים שמילא.


7.5  באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה.


 1. אחריות על המוצרים

8.1  האחריות על המוצרים יהיו ע"פ הכתוב באריזת המוצר ו/או דף הנלווה למוצר ככל שישנו. במידה

ולא קיים מידע אודות האחריות החלה, תהיה האחריות בהתאם למדיניות הספק ו/או היצרן של

המוצר. לא יוחלף מוצר שנלבש ושאינו באריזתו המקורית.


8.2 האחריות החלה אשר מצוינת בטופס האחריות ו/או בהזמנה ו/או באתר גוברת על תקנון זה.


8.3 מכל מקום רצוי לנקוט באמצעים סבירים לשימוש במוצר בהתאם לחומרים והמרכיבים של אותו

מוצר ו/או הוראות שבאריזת המוצר. יודגש כי האחריות- תוקפה והיקף תחולתה תהיה בהתאם

להקשר של המוצר, מרכיביו, ספקיו ומדיניות של אותו ספק חיצוני ככל שישנו. במידה ואין פירוט

לתחזוק המוצרים, הכללים המחייבים יהיו כמקובל בשוק ו/או בהתאם להוראות של הספק הכל

בהתאם להקשר ולנסיבות המקרה והמוצר.


8.4 חלק מהמידע המוצג באתר ו/או ובקטלוגים, לגבי מוצרי האתר, טיבם איכותם נמסרו לבעל

האתר על ידי ספקים של אותם מוצרים (מחו"ל בין היתר), ונמצאים באחריותם הבלעדית

והמלאה של הספקים. הן בנוגע לכל נזק שנגרם משימוש במוצרים. החברה לא תהיה אחראית

לאף נזק מלבד מקרה שהוא בשליטתה המלאה. גובה הנזק יהיה עד גובה ההזמנה בלבד.


8.5 בעל האתר לא יהיה חלק מסכסוך שנגלע בין הצדדים השונים באתר ואשר בעל האתר אין לו

עניין בו. הלקוח מצהיר כי יישא בעלות התגוננות בעל האתר הכולל הוצאות שכ"ט עו"ד אגרות

וכיוצא בזה ככל שיוכנס להליך בו יש טענות כלפי כל צד אחר הקשור לאתר כגון שליחים צד ג' (חברת שליחויות למשל).


8.6 ככל שבעל האתר ייבצע את השילוח על ידי צדדים שלישים מטעמו, לפנים משורת הדין יטפל

בפניות הקשורות לשילוח כגון נזק שנגרם למוצר תוך כדי השילוח על ידי חברת השליחויות ו/או

עיכוב באספקת המוצר שתלויה בשליחים וכיוצא בזה.


8.7 עם זאת בעל האתר ייעשה מאמץ סביר כחלק מהשירות של האתר לטפל בכל פניה אחרת

ולפשר (בין הצדדים השונים- כל סכסוך שניראה כי בעל האתר יכול להועיל) ככל שישנה מחלוקת

בין הלקוח לאיזשהו גורם הקשור לאתר.


8.8 בעת הרכישה הלקוח מצהיר ומסכים כי קרא ועבר על המידות והחומרים המפורטים של המוצר

שברצונו לרכוש. לא תהיינה לו אף טענות בעניין.


8.9 ככל שתעלה טענה כי המוצר הגיע במידות שלא לפי ההזמנה. מתבקש הלקוח ליצור קשר

עם הנהלת האתר ולשלוח להם הוכחה כי המוצר הגיע במידה שונה מהמפורטת בדף

המוצר.


8.9.1 על אף שאנו עושים את מירב המאמצים לעשות זאת, איננו מתחייבים כי השירות באתר יינתן באופן רציף, ללא טעויות, הפרעות או הפסקות ולא תהיה לך כל טענה או דרישה לכל אי נוחות או נזק אשר עלול להיגרם מכך.


8.9.2  אנו עשויים לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, המוצרים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו וזאת מבלי שיהיה צורך להודיע על כך מראש.


 1. קניין רוחני

9.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר והסודות המסחריים הינם רכושה של החברה ובעליה בלבד, או של צדדים שלישיים שקיבלנו מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים, מתכונים, רעיונות, טקסטים וקבצים הכלולים באתר, עיצובים ומוצרים המוצגים באתר, וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים ובמידע אלו בלא קבלת רשות מפורשת מאיתנו מראש ובכתב.


 1. סודיות המידע ומדיניות פרטיות

10.1 החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים ולא למסורם לצדדים שלישיים, כל

עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין

באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור

בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות.


10.2 ככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה

למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.


10.3 פרטי המזמין יכול שישמשו למשלוח פרטים אודות מוצרים נוספים בדואר אלקטרוני, זאת אך ורק

לאחר הסכמת המשתמש ו/או יידועו על כך, הכל על פי הדין.


10.4 יכול שחלק מהמידע האישי יועבר לצדדים שלישיים רק לצורך ביצוע העסקה.


10.5 משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות

משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים

למטרות שיווקיות, עיסקיות, על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש וכדומה.


10.6 Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן

הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש

ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש

לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.


10.7 החברה מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה שימוש

בטכנולוגיית SSL לשם העברת מידע מוצפן כגון אמצעי תשלום כמקובל באתרי סחר אלקטרוני.


 1. ההתחייבויות שלך בשימוש באתר

11.1 בעת שימוש באתר וביצוע רכישות, הנך מתבקש להימנע מן הפעולות הבאות:


11.2 העתקה ושימוש בלתי מורשה בתכנים ובמידע המצויים באתר.


11.3  התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמשים בשירותי האתר.


11.4  ניסיון לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking)," כריית סיסמאות" (Mining Password )או בכל אמצעי אחר.


11.5 איסוף, שימוש, הורדה או העתקת רשימות של משתמשים או של מידע כלשהו לגבי משתמשים , או

שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.


11.6 שינוי או העתקת כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר.


11.7 פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר.

בכלל כך פרסום של קבצים המכילים תמונות, צילומים או חומר אחר המוגן באמצעות חוקי קניין

רוחני, פרטיות ופרסום.


11.8 הפרעה בכל דרך למתן השירותים, לרבות הגבלה או מניעה של משתמ ש אחר משימוש באתר, למשל באמצעות שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או קוד זדוני, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר.


11.9 קישור והצעת קישורים לאתר, לרבות באמצעות קישורים עמוקים (Links Deep), למעט באמצעות

קישורים לכתובת דף הבית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לקשר לתכנים במנותק מדפי האינטרנט

בהם הם מופיעים (לדוגמא: אין לקשר במישרין לתמונה באתר).


12 דרכי יצירת קשר


12.1 בכל שאלה הצעה או בעיה הנוגעת לטיפול בהזמנתך ולשימוש באתר ובמוצרים, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר, בדוא"ל: taladajewelry@gmail.com או בוואטסאפ

,050-2906748 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00.


 1. שינוי תנאים

13.1 אנו נהיה רשאים, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו באופן מידי. לפיכך, מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בהוראותיו.


13.2 אנו רשאים בכל עת להחליט על סגירת האתר, ועל שינוי, צמצום או הרחבת המוצרים הכלולים בו.


14 תוכן האתר ופרסומות בו


14.1 באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו

בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה

רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות

SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת

אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם

סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.


14.2 המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בנוגע לפרסומות ו/או המבצעים המוצגים באתר.

יודגש כי דף "מסך המוצר" הוא הגובר במידה וקיימים פערים בין פרטי המבצע בפרסומת לבין

דף המוצר, למשתמש לא תהיה אף טענה בעניין.


14.3 המשתמש מצהיר כי הוא מודע שהאתר אוסף אודותיו פרטים כאמור וייתכן שמעת לעת יוצג לו

פרסומות בכדי לשפר את חווית הקניה שלו ו/או לעניין אותו במוצרים נוספים ו/או משלימים וכדומה.


 1. דין ושיפוט

15.1  הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות המקומית בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים בישראל.


16 הגבלת אחריות


16.1 כאמור האתר אינו מחזיק מלאי ועל כן לא תיהנה טענות הסתמכות לגביי הימצאות מוצר כזה או

אחר באתר ולגביי זמן האספקה.


16.2 ככל שהאתר ו/או השירות ,שמוצע באתר ומחוצה לו, אשר נעזר בשירותי צד ג'. יצויין כי בעל

האתר לא יישא בנזק עקיף ו/או ישיר לרוכש ו/או אדם אחר.


16.3 יתר על כן, לא יישא באחריות שקשורה לשירות שניתן לכאורה ע"י בעל האתר בעניין, כגון אך לא

רק העברת הנתונים ו/או אספקת המוצרים ו/או דיוק הנתונים שקשורים לאתר בשל כשל של צד

ג' ו/או שירות חיצוני. כל האחריות שכזאת ואחרת חלה על צד ג', דהיינו נותן השירות שלשמו

נשכר.


16.3 החברה עושה את מירב המאמצים להעמיד את האתר באופן רציף ללא הפרעות, עם זאת ייתכן

שמעת לעת לא תהיה גישה לאתר.


16.4 בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את מספר המוצרים שרשאי כל לקוח ו/או מזמין

לרכוש.


16.5 החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לרוכש באתר, תוצאתי, ישיר, הסתמכותי, פיצוי עונשי

ועוד. בפרט אך לא רק במקרים שלהלן:


16.5.1  שימוש או יכולת שימוש באתר על שלל רבדיו- תוכן, יכולות אחרות ועוד.

16.5.2 הודעות, מכתבים ו/או כל תוכן שהמשתמש קיבל מהאתר ו/או החברה.

16.5.3 הסתמכות על מידע שפורסם באתר בין אם על ידי החברה ובין אם על ידי צדי ג'.

16.5.4 נזק שנגרם עקב שגגה ו/או טעות סופר בדיוק פרטי המידע המוצגים על גבי

האתר.

16.5.5 בלאי סביר ושאינו סביר של המוצר הנרכש וזאת בטרם ולאחר חלוף 14 יום

שבהתאם למדיניות החזרת המוצרים בתקנון זה.


16.6 הגבלות אחריות שלעיל לא מסכמות את כל ההגבלות אחריות כפי שעולות מסעיפי התקנון

האחרים בפרט בעניין הפרטיות אך לא רק. מכל מקום גבול האחריות של האתר תהיה בגובה

המחיר ששולם ע"י הלקוח לכל היותר.


 1. תנאים נוספים

17.1 בכל הנוגע למתנות והטבות יש להישמע לתנאי המבצע לפי ההוראות באתר.


17.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות באם הפריטים אזלו מן המלאי להודיע על כך למשתמש

ולספק מוצר חלופי באם המשתמש ירצה בכך או בביטול העסקה. הכל לשיקול הבלעדי של

החברה.


17.3 לחברה הזכות להגביל את מספר הפריטים שמשתמש אחד יכול להזמין וזאת אף לאחר קבלת

אישור הזמנה.


17.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות כי זמן טיפול בהזמנה יעמוד על- עד 3 ימי עסקים. בסופם

תודיע למשתמש באם קיים אישור הזמנה.


17.5 לחברה הזכות לעדכן את דף המוצר על כל פרטיו מעת לעת. להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי

ועוד.


17.6 מובהר כי התמונות להמחשה בלבד, ייתכן שינויים בין התמונות ובין המוצר המוצע שיסופק

בפועל, אשר נובעים בין היתר כי התמונות מוצגות על גבי מסך מחשב אשר לעיתים גווניו וצבעיו

שונים מאשר התוצר במציאות. יצוין כי בעל האתר עושה את מירב המאמצים ולנסות לשקף

במדויק ככל הניתן את המוצרים באתר במגבלות הטכנולוגיות המקובלות. על כן ובמידה

וקיבלתם מוצר בעל פער משמעותי בין הפריט שהוזמן באתר לבין המוצר שקיבלתם בפועל

פנו אלינו בפרטי לבדיקה נוספת. ייתכן שוני בגוונים ובפרופורציות של המוצרים כאמור.


17.7 המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ כדין אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.


17.8 לחברה ולמי מטעמה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן

לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.


17.9 על אף שהחברה מפקחת על המידע ונכונותו, אין החברה ו/או מי מטעמה אחראית לכל תוצאה

העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר. מובהר בזאת כי

החברה אינה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או להפסד העלול להיגרם מנתונים המוצגים באתר

זה.


17.9.1 הודעה על אישור הזמנה אינו מהווה ראייה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את האתר. רק רישום

שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.


17.9.2 כותרות הפרקים משמשים לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.


17.9.3 במידה ויש סתירות בין הסעיפים יגברו אלו שסבירים יותר בנסיבות ובהקשר.


 1. קישורים

ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של מפעילת האתר, מפעילת האתר אינה אחראית לתקינותם / אמינותם / חוקיותם / ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם. המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים מהאתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד, ובהתאם הוא לא יוכלל בוא למפעילת האתר בטענה כלשהי בקשר לנזקים שנגרמו לו על ידי ו/או באותם אתרים ו/או בשל הגלישה לאותם אתרים ו/או בכל הקשור לנגישות אליהם.

כמו כן, מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או עדכניים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

מפעילת האתר רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.


 1. רכישה באתר ecommerce

 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה. 

 1. התיישנות

למרות האמור בכל דין, תקופת ההתיישנות בתביעה בעניין השימוש באתר נגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ו/או כל פעולה אחרת שנעשתה באתר (לרבות רכישת מסמכי מכרז) היא 12 חודשים מיום היווצרות התביעה או עילתה. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים עם האמור בסעיף זו למרות האמור בדין.


 1. נגישות

על מנת לאפשר נגישות אתר זה לאנשים בעלי מוגבלויות , נבנה אתר זה בהתאם להוראות הנגישות המופיעים ב.Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

למרות האמור לעיל ומאמצי מפעילת האתר להנגיש את כלל האלמנטים באתר זה, יתכן ויתגלו חלקים שטרם נגישים. מפעילת האתר מבקשת להבהיר כי ממשיכה במאמציה לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותה לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.

בהתאם לאמור במידה ומצאתם מידע שלדעתכם אינו הונגש כראוי, הינכם מתבקשים לפנות לרכז הנגישות במפעילת האתר.


מדיניות הגנת הפרטיות


אנו מקפידים לשמור על פרטיותך. על כן בחרנו להסביר לך איזה מידע נאסף או נשמר על ידינו בעת השימוש באתר ומה מטרתו, וכן להציג בפניך מספר דגשים וכלים אשר יסייעו לך לשמור על פרטיותך.

מדיניות זו מתייחסת ל"מידע אישי", אשר הנו מידע על ענייניו הפרטיים של אדם מזוהה או שניתן לזיהוי באופן סביר, שהחוק מגן עליהם . מדיניות זו אינה חלה על נתונים שאינם נוגעים לענייניו הפרטיים של אדם מזוהה, ואינה חלה על תאגידים.


.1 המידע אותו אנו אוספים


.1.1 במסגרת השימוש באתר ושיווק המוצרים, אנו אוספים, מחזיקים ומעבדים פרטי מידע שונים לגבי לקוחותינו. דוגמאות לגבי סוגי המידע אותם אנו אוספים או עשויים לאסוף:


.1.1.1 פרטים אישיים, פרטי זיהוי, התקשרות, תמונות ונתונים אישיים – נתונים הכוללים לדוגמא: שם

מלא, מיקום גאוגרפי, כתובת מגורים או עבודה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, תמונות אישיות

או תמונות של חיית המחמד )או תמונה היברידית שלהם( , שפת משתמש, כתובת IP, וסוג ציוד קצה או

מערכת ההפעלה בה הנך מבצע שימוש באתר. כמו כן יתכן כי נאסוף מידע אודותיך כאשר תפנה לקבלת

שירות מאיתנו .


.1.1.2 מידע פיננסי וכלכלי - לרבות פירוט חיובים, פרטי תשלום, פרטי כרטיס אשראי, מידע בקשר

לתשלום/אי תשלום חשבונות, וכיו"ב.


.1.1.3 מידע פומבי ומידע שניתן לשימוש על פי דין, כגון: מידע ממאגרי מידע של המדינה, ממאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ומידע שפורסם באופן פומבי כגון באמצעי מדיה שונים, באינטרנט או

ברשתות חברתיות וכיו"ב.


.1.1.4 מידע על העדפות – שפת דיבור, בחירה לגבי דיוור ושימוש במידע וכיו"ב.


.1.1.5 מידע בנוגע לרכישת מוצרים - מידע זה עשוי לכלול בין היתר, פרטים בנוגע לרכישה ולהתעניינות במוצרים השונים שאנו מספקים, לרבות פרטי מוצרים, פרטי חיוב, מועד הרכישה ופרטי משלוח.


.2 איסוף המידע


.2.1 אנו אוספים מידע ישירות מהלקוחות , מהרשת, מהשימושים, מציוד הקצה, ומצדדים שלישיים. כך למשל:


.2.1.1 מידע שהנך מספק לנו – אנו נאסוף את המידע שאתה מוסר על עצמך, בין השאר במועד רכישת מוצרים ובמסגרת התעניינות להתקשרות כאמור, בפניות אלינו , בהשתתפות בפעילויות שיווקיות , במסגרת הצטרפותך לרשימת דיוור, ובכל אמצעי אחר בו תבחר לספק לנו מידע.


.2.1.2 מידע שנאסף אוטומטית - כאשר אתה משתמש באתר האינטרנט שלנו, נאסף מידע אודותיך באופן אוטומטי על ידי מערכות החברה וצדדים שלישיים המעורבים בהפעלת האתר. כמו כן, שיחות לקבלת שירות עשויות להיות מוקלטות.


.2.1.3 מידע שמתקבל מצדדים שלישיים – אנו עשויים לקבל מידע אודותיך מצדדים שלישיים כמו למשל:

חברות אשראי, רשויות המדינה, ספקים, מאגרי מידע חוקיים , מידע פומבי וכל מידע אחר שהסכמת

להעבירו לחברה. בכפוף להגדרות הפרטיות שלך, אנו עשויים לקבל מידע שהעלית או שהועלה לגביך

לאינטרנט ו/או לרשתות החברתיות, וכן לקבל מידע ממפעילי רשתות חברתיות בהן יש לך חשבון. אנו

עשויים לעבד את המידע השמור במאגרי המידע שלנו.


.2.1.4 אנו נשמור את המידע למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות

במדיניות פרטיות זו או למשך פרק זמן שנדרש על פי דין, לפי המאוחר.

.3 השימוש במידע


.3.1 המידע אותו אנו אוספים משמש למגוון צרכים. בין היתר :


.3.1.1 כדי לספק לך ולאחרים מוצרים, ולהתאים אותם לצרכי הלקוחות ולמאפייניהם )למשל בהתאם לדפוסי השימש באתר או במוצרים שלנו (;


.3.1.2 לצורך ביצוע המשלוח, עריכת והפקת חשבוניות וגביית כספים בגין מוצרים שסופקו לך על ידי החברה;


.3.1.3 לצורך תקשורת עם הלקוחות לצרכים שונים, ובכללם מתן שירות ללקוחותינו, שיווק ופרסום של

מוצרים קיימים וחדשים, ויידוע הלקוחות בנושאים שונים, דוגמת מידע שאנו חייבים למסור על פי דין;


.3.1.4 לצורך ביצוע פעולות ניהול, בקרה ושיפור מערכות החברה, פיקוח ובקרה על היקף השימוש בשירותים השונים, שיפור השירותים והמוצרים, לשם מניעת הונאות ושימוש לרעה, קיום נהלים ומדיניות (כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה(, ומטרות משפטיות )כגון ציות לדרישות חוקיות ומסירת מידע לפי צווים שיפוטיים).


.4 העברת מידע לקבלני משנה, רשויות וצדדים נוספים


.4.1 אנו עשויים להעביר את המידע אודותיך או חלק ממנו, לצדדים שלישיים (בארץ ובחו"ל), וזאת לשם מימוש מטרות המותרות לנו על פי דין. מידע יועבר לגורמים דוגמאות אלו:


.4.1.1 קבלני משנה וספקים, שהמידע נדרש להם לצורך עיצוב, ייצור ואספקת המוצרים שרכשת מאיתנו

(דוגמת לצורך עיצוב התמונה ההיברידית, הדפסתה על גבי המוצר, ביצוע השליחות לאספקתו ואיסופו

מנקודת האיסוף, לצורך הפקת חשבוניות, עיבוד מידע ופעולות שיווק , אחסון האתר בשרת, שירות

לקוחות, סטטיסטיקה ומחקרים וכדומה).


.4.1.2 לאדם או גוף אחר אותו הסמכת לקבל מידע אודותיך.


.4.1.3 בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית להעביר את כל המידע שברשותה אודותיך לצד שלישי, וזאת במסגרת העברת או הסבת עסקיה )כולם או חלקם ( לאותו צד שלישי או במסגרת ארגון מחדש, העברת פעילות במלואה או בחלקה, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה של החברה ) לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו( ולצורך המשך אספקת המוצרים, שירות

לקוחות, מכר, גביה וכיוצ"ב על ידי הצד השלישי. במקרה כזה, אותו צד שלישי אשר יקבל את המידע

יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות על החברה וכמפורט במדיניות פרטיות זו.


.4.1.4 החברה תעביר מידע אודותיך לרשויות המדינה, או לכל אדם או גוף אחר כאשר העברת המידע מבוצעת על פי חובה או סמכות שבדין או בהתאם להוראת רשות מוסמכת, או מכוח צווים והחלטות שיפוטיות מתאימות ובמסגרת העברת מידע לחברות נתוני אשראי.


.4.1.5 החברה תעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים לצורך הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלה (לדוגמה במסגרת הליכים משפטיים או הליכים לבירור מחלוקות שהחברה היא צד להם).
לקוחות ממליצים

14.jpg__PID:19fb02d2-e2e9-4134-a1bf-318ec3a8332a

נעמה ג.

"תקשיבו חיפשתי מתנה עם משמעות כולכך הרבה זמן ומזל שמצאתי אותכם! חברה שלי התהלבה בטירוף תודה לשירות לקוחות שעזר לי!"

צמידים לגבר

אנה ב.

"המשלוח הגיע עם מספר מעקב והשירות לקוחות עונים מאוד מהר! אני ממש ממליצה!"

15.jpg__PID:fb02d2e2-e981-44e1-bf31-8ec3a8332a35

בן ח.

"התכשיט פשוט מושלם וגם האריזה חברה שלי עפה על זה ממש תודה!"

13.jpg__PID:d2e2e981-34e1-4f31-8ec3-a8332a35a604

בתיה נ.

"בעלי התרגש מאוד, שמתי תמונה מהחתונה שלנו. אני מודה לכם על מתנה מיוחדת ומרגשת"

חרוז לגבר

אירית ק.

בהתחלה קצת חששתי ואז לימור מהשירות לקוחות הרגיעה אותי והראתה לי שהתשלומים מאובטחים, אתמול קיבלתי את ההזמנה ואני פשוט מבסוטה וגם חבר שלי!"

16.jpg__PID:02d2e2e9-8134-41bf-b18e-c3a8332a35a6

נדב כ.

"הצמיד הגיע בקופסא יפה, והצמיד נראה איכותי ויפה. מחכה להביא אותו לבת זוג שלי. תודה רבה על השירות המסור"